ადმინისტრაცია


რექტორი
ლიანა ჭოველიძე
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი

პრორექტორი
მარინე კობალავა
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია-ს საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მარკეტინგის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი.

იურისტი
სალომე პირველი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი
მაია ვასაძე
ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველო”-ს ექსპერტთა საბჭოს წევრი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ნინო ბოჭორიშვილი
სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი – ადვოკატი, სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარე, წევრი; უფლებათა დაცვის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი.
საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი
მერი ერისთავი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი
სოფიო დვალი
ბუღალტერი
რუსუდან ჯინჭარაძე
კანცელარიის ხელმძღვანელი
ვიქტორია კანდელაკი
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის მეთოდისტი
მაია იმნაიშვილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეთოდისტი
გულნაზი მოსიაშვილი
ბიბლიოთეკის გამგე
დარეჯან ცენტერაძე