სტუდენტური თვითმმართველობა


სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები

2014 წლის 21 ოქტომბერს უს ჯორჯიაში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს წევრებისა და თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოში აირჩიეს შემდეგი სტუდენტები:

1. ელენე ვახტანგიშვილი

2. ხალიდ ალიევი

3. ნიკა გამეზარდაშვილი

4. ლაშა ხუხუნაიშვილი

5. მარიკა ბერიძე

6. მარინა ლაცაბიძე

7. ბილი ბზიკაძე

8. ქეთევან მეგველია

9. თეონა ცხვიტავა

10. სერგო ქარქუზაშვილი

11. ოთარი ქურხული

12. თეიმურაზი კუკულავა

13. ირინე შანშიაშვილი

14. ნუნუ მაჭარაშვილი

15. კონსტანტინე მგალობლიშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს პრეზიდენტად აირჩიეს

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი ბილი ბზიკაძე.

  სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება