საინფორმაციო სამსახური


შუალედური და ფინალური გამოცდების ობიექტურად და გამჭვირვალედ ჩატარების მიზნით უს ჯორჯიაში შექმნილია შუალედური და ფინალური გამოცდების ორგანიზების მონიტორინგის ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

  1. ერისთავი მერი
  2. მოსიაშვილი გულნაზი
  3. იმნაიშვილი მაია
  4. მეფარიშვილი ისაკო
  5. ცენტერაძე დარეჯანი
  6. სვანიძე დარეჯანი

 

საკონტაქტო პირი:

 შუალედური და ფინალური გამოცდების ორგანიზების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი –  ერისთავი მერი;

 ელ-ფოსტა – meristavi@usgergia.edu.ge;      მობილური – 595 53 33 93

შუალედური და ფინალური გამოცდების ორგანიზების მონიტორინგის ჯგუფი ვალდებულია:

  • დაიცვას უს ჯორჯიაში წესრიგი შუალედური და ფინალური გამოცდების მიმდინარეობისას;
  • შეადგინოს ყველა მიმართულებისათვის ურთიერთდასწრების სამუშაო გრაფიკი და განახორციელოს  მის შესრულებაზე კონტროლი;
  • შუალედური და ფინალური გამოცდების ჩატარების შემდეგ უზრუნველყოს შესაბამისი ანალიზის წარმოდგენა.