აკადემიური პერსონალი


აკადემიური პერსონალი

 

პროფესორები

 1. ალფაიძე მანანა
 2. გოცირიძე მედეა
 3. გუგუშვილი ნანა
 4. წურწუმია კობა
 5. ჭოველიძე ლიანა

ასოცირებული პროფესორები

 1. ადვაძე დავით
 2. ადვაძე მაია
 3. ასლამაზიშვილი ნანი
 4. გვიმრაძე არსენა
 5. დევიძე  თამარი
 6.  თოდრაძე  გოგიტა
 7. ილაშვილი რევაზ
 8. კერესელიძე შალვა
 9. კობალავა მარინე
 10.  მანდარია მეგი
 11. მიქელაშვილი  მერაბ
 12. პეტრიაშვილითამარ
 13. სილაგაძე ნოდარი
 14. ყანდარელი თამაზ
 15. ხარაზი რევაზ
 16. ჯავახიშვილი ალექსანდრე
 17. ჯიჯეიშვილი ქეთევან