საიტის შესახებ


 

ვებ-გვერდის მფლობელი – შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია

ვებ-გვერდის  შექმნის თარიღი:   2007 წელი;  www.usgeorgia.edu.ge დომეინის რეგისტრაციის თარიღი –  2012 წელი.

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას ვებ-გვერდი არსებული მდგომარეობით, დაპროექტებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრის ITDC – ის მიერ.

უმაღლესი სასწავლებლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის განახლება ხდება რეგულარულად, ისე, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის გონივრულ ვადაში მიღების ინტერესი.