აკადემიური საბჭო


შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აკადემიური საბჭოს დებულება

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 1; 23.05.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 2; 29.05.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 3; 30.05.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 4; 31.05.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 5; 22.06.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 6; 23.08.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 7; 05.10.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 8; 08.10.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 9; 19.10.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 10; 12.12.2012 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 1; 26.02.2013 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 2; 13.08.2013 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 3; 12.09.2013 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 1; 08.01.2014 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 2; 01.03.2014 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 3; 03.11.2014 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 1; 15.04.2015 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 2; 22.04.2015 წ.

აკადემიური საბჭოს ოქმი N 3; 29.04.2015 წ.