რექტორი


უმაღლესი  სასწავლებელი
ჯორჯიას  რექტორი

პირადი მონაცემები

სახელი                                             ლიანა
გვარი                                                ჭოველიძე
დაბადების თარიღი                    1941 წ. 16 თებერვალი
დაბადების ადგილი                      თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა               დაოჯახებული
მისამართი                                       ქ. თბილისი,ბახტრიონის №11,ბინა 53
ტელეფონი                                          36 67 66 (ბინა)

განათლება

1959 წ. თბილისის №53 საშუალო სკოლა
1961 – 1966 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა –მრეწველობის ეკონომიკა
1972 წ. ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტი
1978 წ. ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის საბჭოს გადაწყვეტილებით მომეკუთვნა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
1980 წ. უმაღლესი საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით მომენიჭა დოცენტის წოდება

სამუშაო გამოცდილება

1969 – 1975 წწ. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში უმცრ. მეცნიერ-თანამშრომელი
1975 წ.– დღემდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პედაგოგის თანამდებობა

ენების ცოდნა

ქართული – მშობლიური
რუსული – თავისუფლად
ინგლისური – საშუალოდ

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

Ms Windows, Ms Word, Ms Excel, Internet

ჰობი:  მოგზაურობა, სიახლის ძიება, ახალი ინფორმაციების ათვისება.

 

 

უმაღლესი  სასწავლებელი

ჯორჯიას  პრორექტორი

კობალავა მარინე – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,  

ასოცირებული პროფესორი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:        თბილისი,  ბახტრიონის  ქ. 29

                                                               ტელ:   236 91 60,   231 66 71

                                                                 makakobalava@hotmail.com

 

სამსახურეობრივი გამოცდილება:

 

2009 – 2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მარკეტინგის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
2006 – 2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მარკეტინგის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
2002 – 2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, შრომის ეკონომიკის კათედრის დოცენტი
1991 – 2002 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, შრომის ეკონომიკის კათედრის ასისტენტი, მასწავლებელი (კონკურსის წესით)

 

სამეცნიერო ჟურნალებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა:

• 2009 წლიდან დღემდე ჟურნალი ”ივერონი”-ს მთავარი რედაქტორი;
• 2009 წ. პირეუსის უნივერსიტეტის “HELLENIC AID programme” საერთაშორისო პროგრამის ორგანიზატორი საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტში;
• 2008 წ. პირეუსის უნივერსიტეტის “HELLENIC AID programme”-ის მონაწილე;
• 2006 წ. ოქტომბერი, ადამიანების რესურსების განვითარების ფონდი. სამუშაოს მოძიებისა და ეფექტური თანამშრომლობის მეთოდები, მონაწილე.

მეცნიერული შრომების სია

1. რეკლამა და ბიზნესი
2. მარკეტინგული თავისებურებების განსაზღვრა ეროვნული ეკონომიკის აგრარულ სექტორში
3. მარკეტინგი (სახელმძღვანელო)
4. აგრობიზნესის განვითარების აუცილებლობა და მისი თავისებურებების განსაზღვრა ეროვნულ ეკონომიკაში
5. კონსალტინგური მომსახურების პრიორიტეტები XXI საუკუნის მარკეტინგში
6. კონსალტინგი აგრომარკეტინგის სისტემაში
7. კონსალტინგური მომსახურების არასტანდარტული წყაროები
8. თანამედროვე მარკეტინგის განმარტებითი ლექსიკონი
9. მარკეტინგის საფუძვლები, ნაწილი I (სახელმძღვანელო)
10. საცალო ვაჭრობის მარკეტინგული სტრატეგიები