პროფესორ მასწავლებლები


 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

პროფესორები

 1. გუგუშვილი ნანა
 2. წურწუმია კობა

 

ასოცირებული პროფესორები

 1. ადვაძე მაია
 2.  მანდარია მეგი
 3. პეტრიაშვილითამარ
 4. ყანდარელი თამაზ

 

მოწვეული პერსონალი

 1. ვასაძე მაია
 2. სვანიძე დარეჯან
 3. ტურაშვილი მანანა
 4. ქოქოსაძე მარინა
 5. ცენტერაძე დარეჯანი