პროფესორ მასწავლებლები


ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

პროფესორები

 1. ალფაიძე მანანა
 2. გოცირიძე მედეა
 3. ჭოველიძე ლიანა

 

ასოცირებული პროფესორები

 1. ადვაძე დავით
 2. ასლამაზიშვილი ნანი
 3. გვიმრაძე არსენა
 4. დევიძე  თამარი
 5.  თოდრაძე  გოგიტა
 6. ილაშვილი რევაზ
 7. კერესელიძე შალვა
 8. კობალავა მარინე
 9. მიქელაშვილი  მერაბ
 10. სილაგაძე ნოდარი
 11. ხარაზი რევაზ
 12. ჯავახიშვილი ალექსანდრე
 13. ჯიჯეიშვილი ქეთევან

 

მოწვეული პერსონალი

 1. აბრალავა ანზორ
 2. ანთია ვახტანგ
 3. თედიაშვილი ზურაბ
 4. კობერიძე ლაშა
 5. კუპატაძე დავით
 6. მეტეხელი გურამი
 7. მეფარიშვილი ისაკო
 8. შანავა ზვიად