სასარგებლო ბმულები


ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

გაზეთი Georgian Times

საქართველოს სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტი

თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი