საკონტაქტო ინფორმაცია


ჩვენი მისამართია: ქ. თბილისი, ჯ. ნადირაძის ქუჩა №46 საფოსტო ინდექსი: 0102    ტელეფონი: 995 (322) 36 91 60   ელექტრონული ფოსტა:  info@usgeorgia.edu.ge,
ჩვენი მისამართია: ქ. თბილისი, ჯ. ნადირაძის ქუჩა №46
საფოსტო ინდექსი: 0186             ტელეფონი: 995 (322) 36 91 60
ელექტრონული ფოსტა:  info@usgeorgia.edu.ge,
რექტორი ლიანა ჭოველიძე – lchovelidze@usgeorgia.edu.ge
პრორექტორი მაკა კობალავა – mkobalava@usgeorgia.edu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო ბოჭორიშვილი – nbochorishvili@usgeorgia.edu.ge advnino@hotmail.com
საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი  მერი ერისთავი – meristavi@usgeorgia.edu.ge 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო დვალი – sdvali@usgeorgia.edu.ge 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მაია ვასაძე – mvasadze@usgeorgia.edu.ge
 
საბანკო რეკვიზიტები თი-ბი-სი ბანკი ანგარიშის ნომერი – GE08TB0600000012467145