ჟურნალი


 

2015 წელს გამოიცა შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას სამეცნიერო შემეცნებითი ჟურნალი “ივერონი”-ს მეშვიდე ნომერი. გამოცემა მიეძღვნა უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მე-16 სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალი  და ძირითადი გამოწვევები თანამედროვე ეტაპზე ”.

ჟურნალში განთავსებულია ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სტატიები.

iveroni7       2013 წ ლის სექტემბერში გამოიცა ყოველსე მესტრული უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას  ჟურნალი ”ივერონი”-ს მეექვსე ნომერი. გამოცემა მიეძღვნა უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მე-14 სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: ”თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალობაში”. ჟურნალში განთავსებულია ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სტატიები.ყველა მსურველს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ჟურნალ ”ივერონს”  უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას ბიბლიოთეკაში.