აკადემიური კონკურსის შედეგები 2017

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე
აკადემიური კონკურსის შედეგები:

 

N

სახელი, გვარი

ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა

დაკავებული თანამდებობა

1 კობალავა მარინე ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება ასოცირებული პროფესორი
2 პირველი სალომე ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება ასოცირებული პროფესორი
3 ჭოველიძე ლიანა ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება ასოცირებული პროფესორი
4 შოშიტაშვილი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება ასისტენტი
5 პეტრიაშვილი თამარ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათაინგლისური ენა და ლიტერატურა ასოცირებული პროფესორი ასოცირებული პროფესორი