აკადემიური კონკურსის მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრების განრიგი

გასაუბრება შედგება 9 მარტს, უმაღლეს სასწავლებელ „ჯორჯიაში“.
მისამართი: ჯურხა ნადირაძის ქ. N46

ნიკოლოზ დარჩიაშვილი
16:00 საათი

მარინე კობალავა
16:10 საათი

გოგა კიკილაშვილი
16:20 საათი

ზურაბ კუჭავა
16:30 საათი

თამარ მსხვილაძე
16:40 საათი

თამარ პეტრიაშვილი
16:50 საათი

სალომე პირველი
17:00 საათი

გიორგი შოშიტაშვილი
17:10 საათი

ლიანა ჭოველიძე
17:20 საათი