პრაღაში ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის საზაფხულო სკოლა

პრაღაში ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში დაგეგმილი ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული 10 დღიანი პროგრამა.

პროგრამა მრავალფეროვანია და ითვალისწინებს სტუდენტებს შორის დებატებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებში ვიზიტებსა და ექსკურსიებს
ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:
www.esspergue.eu