საკონტაქტო ინფორმაცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეთოდისტი
გულნაზი მოსიაშვილი

ელ.ფოსტა: gmosiashvili@usgeorgia.edu.ge