დეკანი

მაია ვასაძე

ტელეფონი: (+995 32) 599670108
ელექტრონული ფოსტა: mvasadze@usgeorgia.edu.ge