უს ჯორჯიაში ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე საკონკურსო კომისიის მიერ არჩეული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

უს ჯორჯიაში ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე საკონკურსო კომისიის მიერ არჩეული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

Leave a comment