საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ. თბილისი, ჯ. ნადირაძის ქუჩა №46 საფოსტო ინდექსი: 0102
ტელეფონი: 995 (322) 36 91 60
ელექტრონული ფოსტა:  info@usgeorgia.edu.ge