ჟურნალი ‘ივერონი’

ჟურნალ „ივერონის“ მე-9 ნომერი 2017 წელს გამოცა. მასში შესულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესი – გამოწვევები, პრობლემები, პერსპექტივები“ ნაშრომები.

ივერონი N9

 

 

2015 წელს გამოიცა შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას სამეცნიერო შემეცნებითი ჟურნალი “ივერონი”-ს მეშვიდე ნომერი. გამოცემა მიეძღვნა უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მე-16 სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალი  და ძირითადი გამოწვევები თანამედროვე ეტაპზე ”.

ჟურნალში განთავსებულია ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სტატიები.

iveroni7     

2013 წ ლის სექტემბერში გამოიცა ყოველსე მესტრული უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას  ჟურნალი ”ივერონი”-ს მეექვსე ნომერი. გამოცემა მიეძღვნა უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მე-14 სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: ”თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალობაში”. ჟურნალში განთავსებულია ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სტატიები.ყველა მსურველს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ჟურნალ ”ივერონს”  უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას ბიბლიოთეკაში.  

ივერონი N3
ივერონი N4
ივერონი N5
ივერონი N6