აკადემიური და დარგობრივი გამოცემები

 

 

ავთანდილ სილაგაძე
ეკონომიკური დოქტრინები
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”
თბილისი, 2010.

 

 

 

 

 

ა. სილაგაძე
მ. ჭიაბრიშვილი
თ. ჭიაბრიშვილი
მეცნიერების პერპეტუუმ-მობილე
თბილისი,  2005

 

 

 

 

ა. სილაგაძე
ჯ. კახნიაშვილი
ე. მექვაბიშვილი
მიკროეკონომიკსი
დამხმარე სახელმძღვანელო
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
თბილისი,  2006

 

 

 

 

ა. სილაგაძე
ეკონომიკური აზრის ისტორიის საკითხები
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
თბილისი,  2006

 

 

 

მარინე კობალავა
საცალო ვაჭრობა
დამხმარე სახელმძღვანელო
თბილისი, გამომცემლობა ”წიგნის სახელოსნო”, 2013
რედაქტორები:
პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე
პროფესორი ანზორ აბრალავა

 

 

მარინე კობალავა
მანანა ალფაიძე
მაია მანაშერიძე
მარკეტინგის საფუძვლები
სახელმძღვანელო
ნაწილი I
მარკეტინგული ”ნოუ-ჰაუ”
(თანდართული CD)
თბილისი, 2010

 

მარინე კობალავა
მანანა ალფაიძე
თანამედროვე მარკეტინგის
განმარტებითი ლექსიკონი
გამომცემლობა ”უნივერსალი
თბილისი, 2009

 

 

ქეთი ჯიჯეიშვილი
მაია ყიფიანი
გიორგი ჩხიკვიშვილი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია
თბილისი, 2011

 

 

 

ქეთი ჯიჯეიშვილი
მსოფლიო პოლიტიკა
შევსებული გამოცემა
 
თბილისი, 2013

 

 
 
კობა წურწუმია
ესეები
საზღვარგარეთულ ლიტერატურაზე
ნაწილი I
გამომცემლობა ”უნივერსალი
თბილისი, 2012
 
 

 

მერაბ მიქელაშვილი
ბიბლია
ეკონომიკური კატეგორიები
 
გამომცემლობა ”სიტყვა
თბილისი, 2013
 
 

 

ნინო ბოჭორიშვილი
სამართლიანი სასამართლო
განხილვის უფლება საქართველოში
 
გამომცემლობა ”მერიდიანი
თბილისი, 2012

 

 

 

ია ხარაზი
სამოქალაქო სამართალი
(ზოგადი დებულებები)
ლექციების კურსი
თბილისი, 2010

 

 

 

ია ხარაზი
საბაჟო სამართალი
ახალი საბაჟო კოდექსის მიხედვით
თბილისი, 2007