გადმოდი  მობილობით ჩვენთან!

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობით.

გადმოდი  მობილობით ჩვენთან!

ჩვენთან:

  • მიიღებთ კრედიტების მაქსიმალურ აღიარებას და ხარისხიან განათლებას;
  • შეძლებთ სწავლის საფასურის გადახდას გრაფიკით (4 ეტაპად ან ყოველთვიურად);
  • გასწავლით საუკეთესო აკადემიური პერსონალი;
  • დაგხვდებათ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლება, სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა.

ჩვენთან უკეთესია!

Leave a comment