საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის მეთოდისტი
მაია იმნაიშვილი

ელ.ფოსტა: mimnaishvili@usgeorgia.edu.ge